Työnohjaus

Työnohjauksessa kehitetään omaa ammattitaitoa, opitaan jäsentämää omaa työtä työroolin näkökulmasta ja löydetään työkäytäntöihin luovia ratkaisuja. Työnohjauksessa keskitytään mm. työyhteisön toimivuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin ihmisiä kunnioittavalla ja myönteisellä työotteella. Työnohjauksen avulla yksittäiset työntekijät, tiimit ja koko työyhteisö voivat kehittää ammatillista osaamistaan.

Työnohjauksella saavutetaan tutkitusti merkittäviä, myönteisiä ja pysyviä tuloksia. Työnohjaus tuottaa ammattitaidon omaavia, työssä jaksavia ja motivoituneita työntekijöitä, mikä lisää työhyvinvointia työpaikoilla.

Työnohjausta toteutetaan yksilö-, ryhmä-, ja esimiestyönohjauksena. Ohjausistunnot kestävät tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 3-4 viikon välein. Työnohjauksesta tehdään aina sopimus ja sopimuksen kesto määritellään tarpeen mukaan. Työnohjausta arvioidaan säännöllisesti ohjausprosessin aikana.