Työnohjaus

Työnohjauksessa kehitetään omaa ammattitaitoa, opitaan jäsentämää omaa työtä työroolin näkökulmasta ja löydetään työkäytäntöihin luovia ratkaisuja. Työnohjauksessa keskitytään mm. työyhteisön toimivuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin ihmisiä kunnioittavalla ja myönteisellä työotteella. Työnohjauksen avulla yksittäiset työntekijät, tiimit ja koko työyhteisö voivat kehittää ammatillista osaamistaan.

Työnohjauksella saavutetaan tutkitusti merkittäviä, myönteisiä ja pysyviä tuloksia. Työnohjaus tuottaa ammattitaidon omaavia, työssä jaksavia ja motivoituneita työntekijöitä, mikä lisää työhyvinvointia työpaikoilla.

Työnohjausta toteutetaan yksilö-, ryhmä-, ja esimiestyönohjauksena. Ohjausistunnot kestävät tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 3-4 viikon välein. Työnohjauksesta tehdään aina sopimus ja sopimuksen kesto määritellään tarpeen mukaan. Työnohjausta arvioidaan säännöllisesti ohjausprosessin aikana.

 

 

Wetterhoffin väkeä: työnohjaaja Jaana Ahtonen-Huuskonen

https://www.wetterhoff.fi/uutiset/node/wetterhoffin-vakea-tyonohjaaja-jaana-ahtonen-huuskonen

Valoisassa toimistossa tuoksuu kahvi. Ikkunoista kurkkii aurinko ja Wetterhoffin talon yli 130-vuotias punatiiliseinä. Miljöötä ihailee työnohjaaja Jaana Ahtonen-Huuskonen.

– Olen aina ajatellut, että tämä talo on nähnyt paljon. Sillä on oma sielunmaisemansa ja tarinansa. Tunnelma on kodikas, Jaana kuvailee.

Hän tekee työnohjauksen lisäksi konsultointia sekä työyhteisö- ja esimiesvalmennusta. Jaanalla on pitkä kokemus erityisopettajan ja apulaisrehtorin tehtävistä. Myös sote-kuviot ovat hänelle tuttua palapeliä.

– Olen laajentanut työnkuvaani työyhteisöjen konsultointiin ja valmentamiseen. Opiskelen parhaillaan työn ohella ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi.

Jaana on huomannut, että digitalisaation ja muutosten tuivertamissa työpaikoissa on kasvava tarve työnohjaukselle. Kysyntää on etenkin hänen tärkeimmille työkaluilleen: kuunteleville korville.

– Parhaimmillaan työnohjaajan ammattitaito ehkäisee kriisien, uupumuksen ja tulehtuneiden tilanteiden syntymistä työpaikoilla. Harmi vain, että työnohjaaja kutsutaan paikalle usein vasta silloin, kun pulmat kärjistyvät konflikteiksi.

Jaanan yrityksen nimi on Dialogo. Nimi viittaa nokkelasti vuoropuheluun, siihen parhaimpaan ristiriitojen ratkaisukeinoon. Vuoropuhelussa molemmat osapuolet puhuvat ja kuuntelevat., vuorotellen.
Työnohjauksessa työyhteisö oppii toimimaan aikaisempaa paremmin yhdessä.– Työnohjauksessa työyhteisö oppii toimimaan aikaisempaa paremmin yhdessä. Se on erittäin olennaista tuottavuuden kannalta. Yleensä esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät.
Myös johtamistaitoihin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Vaikka Suomessa on paljon hyvää johtamista, ovat vetovastuun kitkatilanteet yleisiä.

– Liian usein törmään tilanteisiin, joissa johtaja ei ole perillä omasta roolistaan. Siihen liittyy riskejä, mutta myös kasvun mahdollisuuksia.

Jaana sanoo nauttivansa työstään, jossa saa ja osaa olla avuksi. On palkitsevaa kehittää suomalaista työelämää.

– Monissa työpaikoissa on paljon piilossa olevia voimavaroja. Niiden löytäminen ja käyttöön ottaminen on voimaannuttavaa. Nautin ennen kaikkea siitä, että saan aikaiseksi hyvää.

Teksti ja kuva: Tia Yliskylä