LMI Finland Johtajuuskehittäjä apunasi
 
Kokonaisvaltainen johtaminen –konsepti koostuu neljästä johtajuusohjelmasta, joiden avulla saavutetaan mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia. Prosesseja ohjaa jatkuva oppiminen innostavassa ja positiivisessa ilmapiirissä. Jos vain uskallat haluta.
 
 

 

Total Leader® -konsepti

 

Tavoitteista tuloksiin®

Suunnitelmallisuus, tuottavuus ja ajankäytönhallinta 

 

Oman minän johtaminen®

Kokonaisvaltainen itsensä johtaja 

 

Valmentava johtaminen®

Tehokas ja motivoiva johtaja

 

Strateginen johtaminen®

Strategian kirkastaminen ja johtaminen

 

Tutustu konseptiin sivulla: 

LMI Finland: https://www.lmi.fi/